ONDERWIJS

5 interessante weetjes over de opstanding van Jezus

Jasper Meganck

12 april 2020

Paaszondag is een dag waar in vele gezinnen paaseieren worden gezocht, en soms zelf iemand een konijnenkostuum aantrekt om de eieren te verstoppen en de kinderen te entertainen. Het is een dag die familieleden bij elkaar brengt. Voor een ander deel van de bevolking, krijgt Paaszondag nog een andere invulling. Op zondagochtend, in niet-coronatijden, kleden we ons netjes aan en gaan we naar de kerk. “Jezus is waarlijk opgestaan!”, zul je iemand horen zeggen vanaf het podium. Dat is ook exact waar Paaszondag voor christenen om draait, de opstanding van Jezus. Hieronder geef ik je enkele interessante weetjes om je te laten nadenken over de opstanding. 

 

1. Het christendom staat of valt bij de opstanding van Jezus. 

Mensen focussen vaak op het feit dat Jezus voor ons gestorven is, en vergeten om aandacht te geven aan het gegeven dat Hij ook opgestaan is. Paulus doet hier een pleidooi over in de eerste brief aan de Korinthiërs:

“En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.” (1 Korinthiërs 15:14)

 

2. Jezus is niet de enige die opstaat uit de dood.

Toen Jezus stierf, gebeurden er enkele merkwaardige gebeurtenissen, waaronder een aardbeving, maar dat was niet het enige. Het evangelie van Mattheüs zegt het volgende:

“Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde beefde en de rotsen scheurden. De graven gingen open en veel gestorven gelovigen werden weer levend. Ze kwamen uit de graven. En nadat Jezus uit de dood was opgestaan, gingen ze naar de heilige stad Jeruzalem. Heel veel mensen hebben hen gezien.” (Mattheüs 27:51-53)

 

3. De opstanding werd voorspeld. 

In Jesaja 53 vinden we een profetie terug die duidelijk verwijst naar het leven van Jezus. Daar lezen we dat Jezus afgesneden zou worden uit het land van de levenden, maar dat Hij nadien terug toegang zou krijgen tot een verlengd leven. 

Naast Jesaja 53, zijn er vele andere voorspellingen te vinden die wijzen op het leven dat Jezus geleid heeft.

 

4. De engel rolde de steen weg, maar niet om Jezus er uit te laten.

In ons denken lijkt het logisch dat de steen weggerold is, met als doel om Jezus er uit te laten. Dat is echter niet wat de Bijbel hier over zegt.

“Plotseling was er een zware aardbeving, want een engel van God kwam uit de hemel. Hij ging naar het graf, rolde de steen voor de ingang weg en ging daarop zitten. Hij was zo verblindend als bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De bewakers waren zo bang van hem, dat ze flauwvielen. Maar de engel zei tegen de vrouwen: “Wees niet bang. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken, die gekruisigd is. Maar Hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood, zoals Hij van tevoren gezegd heeft. Kom maar gauw kijken waar Hij heeft gelegen. (Mattheüs 28:2-6)

De engel die de steen net weggerold had, meldt aan de vrouwen dat Jezus al uit de dood is opgestaan en al niet meer op die plek is.  

 

 

 

5. Hij liet zich niet enkel aan een beperkt clubje zien.

Velen denken dat Jezus zich maar aan enkelen liet zien, en dat het opstandingsverhaal daarom makkelijk verzonnen zou kunnen zijn binnen die beperkte groep. Uit de geschriften blijkt dat Jezus zich niet enkel aan de discipelen heeft laten zien, maar ook aan een groep van 500 personen.

“En hij is verschenen aan Petrus, en daarna aan de twaalf. Daarna is Hij door meer dan 500 broeders tegelijk gezien. Sommigen van hen zijn al gestorven, maar de meesten leven nog. (1 Korinthiërs 15:6)

 

 

 

Een waargebeurd verhaal

Ondanks dat het een verhaal is, waar ook geweldig veel symboliek bij komt kijken, was het voor de eerste gelovigen, en is het voor de gelovigen vandaag, een waargebeurd verhaal. Het opstandingsverhaal is het fundament voor het geloof in Jezus. 

 

Jaspers favoriete Bijbelvertalingen: 

1) De Naardense Bijbel (Naa)
2) De Nieuwe Bijbelvertaling. (NBV)
3) De Herziene Statenvertaling. (HSV)

Perspectief

De winter is niet mijn favoriete seizoen. Ik ben een zonnepaneeltje avant-la-lettre. Een zonnige zomer laadt steevast mijn ingebouwde batterijen op. Van die opslag in mijn cellen, kan ik in september dan nog heerlijk nagenieten.

Lees meer

(Over)leven

Ik beken. Ik scroll regelmatig een kwartiertje door gedachten van anderen. Hier en daar verschijnt een grappige quote en lacht een gelukzalige foto me toe. Leuke buurtinitiatieven bereiken mijn virtuele voordeur.

Lees meer

Iets over brood bakken

De bloem was vorige week helemaal uitverkocht in de meeste supermarkten. Iedereen ging aan het bakken: brood, cake en natuurlijk koekjes met de kids. Niks zo heerlijk in je huis als de geur van vers gebak.

Lees meer

De Shelter vzw
Aarschotsesteenweg 707
3012 Wilsele
BE0543.880.978
RPR Leuven