Disclaimer & Privacyverklaring

 

Privacy

De Shelter vzw neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Belgische Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens. Bij een bezoek aan onze website verzamelen wij mogelijk volgende persoonsgegevens: naam, voornaam en e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door De Shelter vzw, om deze enkel te gebruiken voor administratie of contactering. Zij worden nooit doorgegeven aan derden noch voor andere doeleinden dan deze hier vermeld.

De Shelter vzw kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de gelegenheid te bieden uw deelname te weigeren. De bezoeker heeft het recht op inzage en verbetering na aanvraag.

De Shelter vzw verzamelt ook mogelijk niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem of internetbrowser deze gebruiken. Op onze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren en informatie te registreren zoals uw taalkeuze om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde keuze moet maken.

 

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de website van De Shelter vzw. Door zijn bezoek aan de website(s) stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

 

Aansprakelijkheid

De Shelter vzw streeft ernaar dat de informatie op haar websites up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker.

De Shelter vzw geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites.

De Shelter vzw is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiƫle compensatie.

 

Links naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat De Shelter vzw deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft De Shelter vzw enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. De Shelter vzw kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

De Shelter vzw
Aarschotsesteenweg 707
3012 Wilsele
BE0543.880.978
RPR Leuven