top of page
dSHE_StandaardLogo KLEUR.png

Missie en visie

Ontdek wat we als Shelter willen uitdragen en waar we voor staan. 

Onze WAAROM?

Onze (kern)opdracht

Samen staan we sterker om, als gelovigen,  goed nieuws te zijn voor de regio.

Gebaseerd op Mattheus 5:14

Onze identiteit

Christus centraal
We belijden dat Jezus onze Bron van inspiratie is bij alles wat we ondernemen.

Samen sterk
We vormen samen één familie, waar iedereen thuis mag komen.
 

Sociaal geëngageerd
We zijn betrokken bij de maatschappelijke noden van deze tijd.

Regio Noord Hageland
We richten ons, vanuit Aarschot, op de omliggende regio.

Onze HOE?

De Shelter is een eigentijdse kerk, waar we:

  • Tijd maken om samen te vieren.

  • Op zoek gaan naar authenticiteit in vorming voor jong en oud.

  • Mensen uit regio Hageland verbinden in geloof.

  • Op een vernieuwende manier van betekenis willen zijn voor jou en de regio.

bottom of page